Alkuone

50 jaar dans en vlaggen

Hoe het begon...
Eind juni 1955 krijgt het V.T.S. in Aalst een nieuwe leraar Lichamelijke Opvoeding: Oscar Van Malder. Oscars aspiraties gaan verder dan het traditionele schoolfeest op het einde van ieder schooljaar, dus speelt hij zijn troeven en talenten uit: een achtergrond van modern turnen, een prima opleiding in de balletschool van Elza Darciel, en een verregaande interesse voor volksdans en vendelen.

Deze cocktail wordt door de jongens gretig gesmaakt, en hun dorst lijkt niet te lessen. Vlaggen worden het sleutelelement. Het inspirerende voorbeeld is niemand minder dan grootmeester Heiko Kolt, die een vlag kan betoveren. En zo wordt in 1957 Wolfsangel geboren.

1969
Geen meisjes ? In 1969 ? Daar moet iets aan gedaan worden. Zussen, dochters en nichtjes doen als eersten schoorvoetend hun intrede. Van hun schuchterheid is al gauw niet veel meer te merken en toegegeven, meisjes bewegen toch iets gracieuzer.

Hun aantal groeit snel, en dat biedt heel wat meer mogelijkheden en variatie in het aanbod van het programma. Wat natuurlijk niet kan uitblijven: Wolfsangel schiet ook zijn liefdespijlen af, wellicht met de bedoeling om een stukje mee aan de toekomst (en het nageslacht) te bouwen.

1973
Elke zichzelf respecterende groep draagt een naam, een identiteit, om naar buiten te treden. 'Wolfsangel' is afkomstig uit oude Runen, en staat voor kracht, strijdvaardigheid, volharding. Een heel passende keuze van Oscar. Ondertussen heeft de groep een reputatie opgebouwd, in eigen land maar ook ver buiten de grenzen.

Maar in 1973 is het hek van de dam: leden van een afgescheurde groepering van de Vlaamse Militanten Organisatie (VMO), die zichzelf 'Wolfsangel' noemen, ketenen zich vast aan de tralies van de Russische Ambassade in Brussel, wat in heel Europa voor nogal wat opschudding zorgt. Als diezelfde week Wolfsangel onder leiding van VMO - de initialen van Oscar, jammer toeval - in Brussel komt optreden, is iedereen ervan overtuigd dat het over diezelfde groep militanten gaat.

Om dit misverstand definitief uit de weg te ruimen, wordt na rijp beraad besloten om een nieuwe naam te kiezen. Niet de eerste de beste naam. Deze keer is het Anton Van Wilderode die inspiratie vindt in de Griekse mythologie : Alkuone, de ijsvogel, met zijn schitterende kleuren, sociaal, recht op zijn doel af, hoog en vrij in de wijde hemel, zal onze groep ongetwijfeld een mooie, wereldwijde toekomst brengen. Wolfsangel wordt geschiedenis.

2007
Alkuone krijgt een gouden kroontje! We brengen een hulde aan alle jongens, meisjes en vrijwillige medewerkers die zich in die 50 jaar met volle overtuiging hebben ingezet, om Alkuone uit te bouwen tot wat het nu is en nog iedere dag wil worden: Een dynamische groep jongens en meisjes met een passie voor choreografie en vendelen. Half oktober 2007 beleeft het jubileumjaar een hoogtepunt, niet alleen met de tentoonstelling '50 jaar Alkuone in woord en beeld', maar ook en vooral met het totaalspektakel 'Gold and New'. Leden en oud-leden werken hiervoor samen, en geven schitterend gestalte aan Alkuones waardige titel van 'Ambassadeur van Aalst en Vlaanderen'.

Alkuone vandaag
Dit alles is een korte halte tussen gisteren en morgen. Wat eens begon als een mooie droom van stichter en erevoorzitter Oscar Van Malder, is werkelijkheid geworden. Vandaag en hopelijk nog vele, vele dagen.

Vandaag is Kunstgroep Alkuone vzw een artistieke groep met meer dan 120 jongens en meisjes, medewerkers en bestuursleden. De jongens en meisjes van Alkuone volgen dans- en vlaggenles bij een dynamisch team van lesgevers en choreografen. De groep wordt ondersteund door een Raad van Bestuur en een Dagelijks Bestuur.

Kunstgroep Alkuone brengt dans- en vlaggenspektakels op podia en pleinen in België en heel wat landen in Europa en de wereld. Alkuone heeft voor het 50-jarig bestaan de titel 'Koninklijke Kunstgroep Alkuone' gekregen van Koning Albert II van België. Bovendien werd stichter Oscar Van Malder in 2007 'Ereburger van de Stad Aalst'.